Hidrasec 30 mg granules for oral suspension

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-03-2017
Thành phần hoạt chất:
Рацекадотрил
Sẵn có từ:
Laboratoires Fournier SAS
Mã ATC:
A07XA4
INN (Tên quốc tế):
Racecadotril
Liều dùng:
30 mg granules for oral suspension
Tóm tắt sản phẩm:
Hidrasec, 30 mg granules for oral suspension x 16 x 20 x 30
Số ủy quyền:
20050196
Ngày ủy quyền:
2015-07-15

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này