HEDERA HELIX GOUTTE 4CH-30CH Gouttes

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Lierre
Sẵn có từ:
DOLISOS LABORATOIRES S.A.
Liều dùng:
1DH
Dạng dược phẩm:
Gouttes
Thành phần:
Lierre 1DH
Tuyến hành chính:
Orale
Các đơn vị trong gói:
100
Loại thuốc theo toa:
Homéopathique
Khu trị liệu:
HOMEOPATHIC PRODUCTS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0118132001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02134179
Ngày ủy quyền:
1998-02-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này