Gripofen C 500 mg/25 mg/200 mg powder for oral solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-06-2020
Thành phần hoạt chất:
Парацетамол, комбинации без. психолептиков
Sẵn có từ:
Адифарм ЕАД
Mã ATC:
N02BE51
INN (Tên quốc tế):
Paracetamol, combinations excl. psycholeptics
Liều dùng:
500 mg/25 mg/200 mg powder for oral solution
Tóm tắt sản phẩm:
Ferveflu adults sugar-free, 500 mg/25 mg/ 200 mg powder for oral solution x 8
Số ủy quyền:
20120220
Ngày ủy quyền:
2014-11-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này