GILTERITINIB (ASP2215) 40MG Potahovaná tableta

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
GILTERITINIB-FUMARÁT (GILTERITINIBI FUMARAS)
Mã ATC:
L01XE54
INN (Tên quốc tế):
GILTERITINIB-FUMARATE (GILTERITINIBI FUMARATE)
Liều dùng:
40MG
Dạng dược phẩm:
Potahovaná tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
30
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
GILTERITINIB
Tình trạng ủy quyền:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này