GETMISI 40 MG/ML, INF CNC SOL 1X25ML/1000MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
Sẵn có từ:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
Mã ATC:
L01BC05
Liều dùng:
40MG/ML
Dạng dược phẩm:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Tuyến hành chính:
Infuze
Các đơn vị trong gói:
1X25ML, Injekční lahvička
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
44/ 906/10-C
Ngày ủy quyền:
2012-01-31

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này