Gentamicin Medphano 0.1% cream

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
09-11-2016
Thành phần hoạt chất:
Гентамицин
Sẵn có từ:
Севекс Фарма ООД
Mã ATC:
D06AX7
INN (Tên quốc tế):
Gentamicin
Liều dùng:
0.1% cream
Tóm tắt sản phẩm:
Gentamicin medphano, 0.1% cream - 15g, 50 g, 100 g
Số ủy quyền:
20110350
Ngày ủy quyền:
2011-06-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này