GALANTAMIN JENSON 16 MG, POR CPS PRO 100X16MG II

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
GALANTAMIN-HYDROBROMID (GALANTAMINI HYDROBROMIDUM)
Sẵn có từ:
Jenson Pharmaceutical Services Limited, London
Mã ATC:
N06DA04
Liều dùng:
16MG
Dạng dược phẩm:
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
100 II, Blistr
Loại thuốc theo toa:
Léčiva na lékařský předpis
Tình trạng ủy quyền:
B - přípravek po provedené změně.
Số ủy quyền:
06/ 804/11-C
Ngày ủy quyền:
2012-09-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này