FURAZOLIDONE 10% FEED ADDITIVE WATER SOLUBLE

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Furazolidon
Sẵn có từ:
Pharmadrug Production GmbH - Zweigniederlassung Hamburg - (3291512)
Dạng dược phẩm:
Trockensubstanz
Thành phần:
Furazolidon (3536) 100 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0307342.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này