FURAZOLIDON-KUR FÜR KAELBER

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
oral; Furazolidon
Sẵn có từ:
Vétoquinol Verwaltungs GmbH (3083908)
Dạng dược phẩm:
Pulver
Thành phần:
oral (Kalb, noch nicht wiederkäuend) - -; Furazolidon (3536) 1500 Milligramm
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0776947.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này