FURADANTIN-TROPFEN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Nitrofurantoin
Sẵn có từ:
Röhm GmbH & Co.KG (3082814)
Dạng dược phẩm:
Tropfen
Thành phần:
Nitrofurantoin (2851) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0338236.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này