Fungur M Creme

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Miconazolnitrat
Sẵn có từ:
Salutas Pharma GmbH (4238135)
Dạng dược phẩm:
Creme
Thành phần:
Miconazolnitrat (9653) 2 Gramm
Tuyến hành chính:
Auftragen auf die Haut
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
3003268.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này