FUNGISEPT

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Salicylsäure; Allantoin; Zinkundecylenat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
Johannes-Apotheke Rolf Ulrich Escher (3156688)
Dạng dược phẩm:
Puder
Thành phần:
Salicylsäure (294) 1 Gramm; Allantoin (1746) 0,5 Gramm; Zinkundecylenat (Ph.Eur.) (3514) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0584768.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này