FUNGIPLEX P

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Prednisolon; Sulbentin
Sẵn có từ:
ALMIRALL HERMAL GmbH (3079083)
Dạng dược phẩm:
Salbe
Thành phần:
Prednisolon (994) 0,2 Gramm; Sulbentin (4873) 3 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0007054.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này