FUNDAMENT-SALZ III

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Kalium iodatum (Pot.-Angaben); Kalium arsenicosum (Pot.-Angaben); Manganum sulfuricum (Pot.-Angaben); Kalium bromatum (Pot.-Angaben); Lithium chloratum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Dr.F.& C.H.Siegerth Naturheilmittel GmbH (3263970)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Kalium iodatum (Pot.-Angaben) (1974) 50 Milligramm; Kalium arsenicosum (Pot.-Angaben) (2014) 50 Milligramm; Manganum sulfuricum (Pot.-Angaben) (7470) 50 Milligramm; Kalium bromatum (Pot.-Angaben) (10866) 50 Milligramm; Lithium chloratum (Pot.-Angaben) (11814) 50 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0731206.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này