Fulvestrant-ratiopharm 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Fulvestrant
Sẵn có từ:
EMRA-MED Arzneimittel GmbH (3263935)
Dạng dược phẩm:
Injektionslösung in einer Fertigspritze
Thành phần:
Fulvestrant (29658) 250 Milligramm
Tuyến hành chính:
intramuskuläre Anwendung
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2203458.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-11-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này