FRESUBIN ENERGY Perorální roztok

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-04-2022
Mã ATC:
V06XX
Dạng dược phẩm:
Perorální roztok
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
15X500ML
Khu trị liệu:
POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Ngày ủy quyền:
2012-08-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này