FRESUBIN 2 KCAL DRINK PŘÍCHUŤ KARAMELOVÁ

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
11-09-2021
Mã ATC:
V06XX
Dạng dược phẩm:
Perorální roztok
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
4X200ML
Khu trị liệu:
POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Ngày ủy quyền:
2016-01-01

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này