Fluimucil 200 mg granules for oral solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
12-01-2021
Thành phần hoạt chất:
Ацетилцистеин
Sẵn có từ:
Анджелини Фарма България ЕООД
Mã ATC:
R05C1
INN (Tên quốc tế):
Acetylcysteine
Liều dùng:
200 mg granules for oral solution
Tóm tắt sản phẩm:
Fluimucil, 200 mg granules for oral solution x 10 x 20 x 30
Số ủy quyền:
20060669
Ngày ủy quyền:
2015-03-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này