Fludeoxyglucose IBA 185 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Fludeoxyglucose (18-F)
Sẵn có từ:
IBA Pharma
Mã ATC:
V09IX04
INN (Tên quốc tế):
Fludeoxyglucose (18-F)
Liều dùng:
185 MBq/ml
Dạng dược phẩm:
injektionsvæske, opløsning
Số ủy quyền:
02224

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm - Tiếng Anh

29-07-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này