Fludarabine Accord  25 mg/ml concentarte fot solution for injection or infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
31-07-2023

Thành phần hoạt chất:

Флударабин

Sẵn có từ:

Accord Healthcare Limited

Mã ATC:

L01BB5

INN (Tên quốc tế):

Fludarabine

Liều dùng:

25 mg/ml concentarte fot solution for injection or infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Fludarabine Accord, 25 mg/ml concentrate for solution for injection or infusion, x 1, x 5, x 10 x 2 ml;

Ngày ủy quyền:

2015-02-17

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này