Flector retard compresse

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
diclofenacum natricum
Sẵn có từ:
IBSA Institut Biochimique SA
Mã ATC:
M01AB05
INN (Tên quốc tế):
diclofenacum natricum
Dạng dược phẩm:
compresse
Thành phần:
diclofenacum natricum 100 mg, excipiens pro compresso Dunst.
Lớp học:
B
Nhóm trị liệu:
Synthetika
Khu trị liệu:
Antirheumatico, Antiflogistico, Analgetico
Số ủy quyền:
51094
Ngày ủy quyền:
1991-12-03

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này