Fipronil

Úc - Tiếng Anh - APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)

Thành phần hoạt chất:
FIPRONIL
Sẵn có từ:
Jiangsu Yunfan Chemical Co Ltd
Dạng dược phẩm:
Unknown
Thành phần:
FIPRONIL NITRILE Active 0.0
Lớp học:
TG - Active Constituent
Khu trị liệu:
ACTIVE CONSTITUENT
Tóm tắt sản phẩm:
Poison schedule: ; Host/pest details:
Tình trạng ủy quyền:
Approved
Số ủy quyền:
87583
Ngày ủy quyền:
2019-08-15

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này