Finex

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Zur lokalen Anwendung; Chlorhexidindihydrochlorid
Sẵn có từ:
Contrapharm Handels-GmbH (3113153)
Dạng dược phẩm:
Flüssigkeit
Thành phần:
Zur lokalen Anwendung (Rind) - -; Chlorhexidindihydrochlorid (8889) 2,5 Gramm
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0688812.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này