Fima 75 Lupulus-Komplex

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Avena sativa (Pot.-Angaben); Strychnos nux-vomica (Pot.-Angaben); Hypericum perforatum (Pot.-Angaben); Valeriana officinalis (Pot.-Angaben); Strychnos ignatii (Pot.-Angaben); Humulus lupulus (Pot.-Angaben); Acidum phosphoricum (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Fima M.Bußmann Pharmazeutisches Laboratorium (3076564)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Avena sativa (Pot.-Angaben) (1621) 2 Milliliter; Strychnos nux-vomica (Pot.-Angaben) (1990) 1 Milliliter; Hypericum perforatum (Pot.-Angaben) (2163) 1 Milliliter; Valeriana officinalis (Pot.-Angaben) (2165) 1 Milliliter; Strychnos ignatii (Pot.-Angaben) (2478) 1 Milliliter; Humulus lupulus (Pot.-Angaben) (2491) 1 Milliliter; Acidum phosphoricum (Pot.-Angaben) (17519) 1 Milliliter
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2508843.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này