Fima 74 Berberis-Komplex N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Rhus toxicodendron (Pot.-Angaben); Pulsatilla pratensis (Pot.-Angaben); Mahonia aquifolium (Pot.-Angaben); Euphorbium (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Fima M.Bußmann Pharmazeutisches Laboratorium (3076564)
Dạng dược phẩm:
Lösung
Thành phần:
Rhus toxicodendron (Pot.-Angaben) (1185) 1 Milliliter; Pulsatilla pratensis (Pot.-Angaben) (1991) 1 Milliliter; Mahonia aquifolium (Pot.-Angaben) (2194) 10 Milliliter; Euphorbium (Pot.-Angaben) (11691) 1 Milliliter
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2508844.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này