Fima 48 Colchicum-Komplex N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Bryonia (Pot.-Angaben); Colchicum autumnale (Pot.-Angaben); Guajacum (Pot.-Angaben); Ledum palustre (Pot.-Angaben); Lycopodium clavatum (Pot.-Angaben); Ruta graveolens (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Fima M.Bußmann Pharmazeutisches Laboratorium (3076564)
Dạng dược phẩm:
Flüssige Verdünnung
Thành phần:
Bryonia (Pot.-Angaben) (1799) 1 Milliliter; Colchicum autumnale (Pot.-Angaben) (1970) 1 Milliliter; Guajacum (Pot.-Angaben) (1972) 1 Milliliter; Ledum palustre (Pot.-Angaben) (1976) 1 Milliliter; Lycopodium clavatum (Pot.-Angaben) (2041) 1 Milliliter; Ruta graveolens (Pot.-Angaben) (2456) 1 Milliliter
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
2119853.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này