Fidozon S

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Schweres Magnesiumoxid; getrocknetes Magnesiumsulfat
Sẵn có từ:
FIDESAN GmbH (3076529)
Dạng dược phẩm:
Granulat
Thành phần:
Schweres Magnesiumoxid (186) 15 Gramm; getrocknetes Magnesiumsulfat (188) 7,5 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0203973.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này