FICHTENNADELFRANZBRANNTWEIN

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Cineol; Isobornylacetat
Sẵn có từ:
Martins-Apotheke Burkhard Hagemann (3041761)
Dạng dược phẩm:
Flüssigkeit
Thành phần:
Cineol (1537) 19,5 Milligramm; Isobornylacetat (9931) 395 Milligramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0284888.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này