FIBREX

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.); Chlorphenamin; Phenylpropanolamin
Sẵn có từ:
Omegin Dr.Schmidgall GmbH (3085072)
Dạng dược phẩm:
Kapsel
Thành phần:
Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.) (2) 400 Milligramm; Chlorphenamin (2842) 1,5 Milligramm; Phenylpropanolamin (6660) 15 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0241979.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này