FIBREX

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Adiphenin; Paracetamol
Sẵn có từ:
Omegin Dr.Schmidgall GmbH (3085072)
Dạng dược phẩm:
Zäpfchen
Thành phần:
Adiphenin (766) 25 Milligramm; Paracetamol (1212) 250 Milligramm
Tuyến hành chính:
Einführen in den After
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0241991.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này