Famciclovir "Actavis" 250 mg filmovertrukne tabletter

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
FAMCICLOVIR
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
J05AB09
INN (Tên quốc tế):
famciclovir
Liều dùng:
250 mg
Dạng dược phẩm:
filmovertrukne tabletter
Số ủy quyền:
43393

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này