Excanat 500 Filmtablette

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Nitroscanat
Sẵn có từ:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
INN (Tên quốc tế):
Nitroscanat
Dạng dược phẩm:
Filmtablette
Thành phần:
Nitroscanat 500.mg
Tình trạng ủy quyền:
gültig
Số ủy quyền:
400211.01.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này