Exametazime Radiopharmacy Laboratory 0,5 mg Kit für ein radioaktives Arzneimittel

Bỉ - Tiếng Đức - AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Exametazime
Sẵn có từ:
RadioPharmacy Laboratory
Mã ATC:
V09AA01; V09HA02
INN (Tên quốc tế):
Exametazime
Liều dùng:
0,5 mg
Dạng dược phẩm:
Kit für ein radioaktives Arzneimittel
Thành phần:
Exametazime 500 µg
Tuyến hành chính:
intravenöse Anwendung
Khu trị liệu:
Technetium (99mTc) Exametazime; Technetium (99mTc) Exametazime Labelled Cells
Tóm tắt sản phẩm:
CTI-code: 591537-01 - Packmaß: 500 µg - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 591537-02 - Packmaß: 3 x 500 µg - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 591537-03 - Packmaß: 6 x 500 µg - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 591537-04 - Packmaß: 12 x 500 µg - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept; CTI-code: 591537-05 - Packmaß: 24 x 500 µg - Vermarktung status: NO - Lieferung-Modus: Auf ärztliches Rezept
Tình trạng ủy quyền:
Nicht kommerzialisiert
Số ủy quyền:
591537

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này