Euthyrox 200 mikrogram tabletter

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
LEVOTHYROXINNATRIUM
Sẵn có từ:
Merck A/S
Mã ATC:
H03AA01
INN (Tên quốc tế):
levothyroxine sodium
Liều dùng:
200 mikrogram
Dạng dược phẩm:
tabletter
Số ủy quyền:
32230
Ngày ủy quyền:
2001-06-20

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này