ERYPO 8.000 I.E./0,8 ml - Fertigspritzen

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Epoetin alfa
Sẵn có từ:
Janssen - Cilag Pharma GmbH
Mã ATC:
B03XA01
Các đơn vị trong gói:
6 x 0,8 ml, Laufzeit: 18 Monate
Khu trị liệu:
Erythropoietin
Số ủy quyền:
1-24007

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này