Erdomed 175 mg/5 ml powder for oral suspension

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-05-2019
Thành phần hoạt chất:
Erdosteine
Sẵn có từ:
Анджелини Фарма България ЕООД
Mã ATC:
R05CB15
INN (Tên quốc tế):
Erdosteine
Liều dùng:
175 mg/5 ml powder for oral suspension
Tóm tắt sản phẩm:
Erdomed, 175mg/5ml powder for oral suspension -100ml
Số ủy quyền:
20011042
Ngày ủy quyền:
2015-03-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này