Epacaps Kapseln

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
acidum eicosapentaenoicum, acidum docosahexaenoicum
Sẵn có từ:
Takeda Pharma AG
Mã ATC:
C10AX06
INN (Tên quốc tế):
acidum eicosapentaenoicum, acidum docosahexaenoicum
Dạng dược phẩm:
Kapseln
Thành phần:
piscis oleum 750 mg corresp. acidum eicosapentaenoicum 135 mg et acidum docosahexaenoicum 90 mg, excipiens pro capsula.
Nhóm trị liệu:
Synthetika human
Khu trị liệu:
Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfetten
Số ủy quyền:
50426
Ngày ủy quyền:
1989-07-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này