ENSURE PLUS BAL. S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDA

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Mã ATC:
V06XX
Dạng dược phẩm:
Perorální roztok
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
6X200ML
Khu trị liệu:
POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này