Endoxan 1 g powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

19-12-2019

Thành phần hoạt chất:
Циклофосфамид
Sẵn có từ:
Baxter Oncology GmbH.
Mã ATC:
L01AA1
INN (Tên quốc tế):
Cyclophosphamide
Liều dùng:
1 g powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Endoxan, 1g powder for solution for injection x 1
Số ủy quyền:
20020300
Ngày ủy quyền:
2014-11-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này