Elocom 0,1 % cream

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

07-09-2021

Thành phần hoạt chất:
Мометазон
Sẵn có từ:
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Mã ATC:
D07AC13
INN (Tên quốc tế):
Mometasone
Liều dùng:
0,1 % cream
Tóm tắt sản phẩm:
Elocom, 0.1% cream - 15g; 30g
Số ủy quyền:
9700328
Ngày ủy quyền:
2014-10-24

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này