EHRENPREIS

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Ehrenpreiskraut
Sẵn có từ:
Markt-Drogerie und Südstadt-Reformhaus Willi Komm (3173480)
Dạng dược phẩm:
Arzneitee
Thành phần:
Ehrenpreiskraut (6001) 1 Kilogramm
Tuyến hành chính:
Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1954865.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này