EFRADORM N

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Diphenhydraminhydrochlorid; Valdetamid
Sẵn có từ:
Apotheke am Brüdertor Werner Hufnagel (101600)
Dạng dược phẩm:
Tablette
Thành phần:
Diphenhydraminhydrochlorid (1601) 25 Milligramm; Valdetamid (5372) 300 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1591931.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này