EDTA-Lösung

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Natriumedetat (Ph.Eur.)
Sẵn có từ:
GPU Pharma GmbH (8012646)
Dạng dược phẩm:
Infusionslösung
Thành phần:
Natriumedetat (Ph.Eur.) (1295) 5 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0790321.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này