Edronax 4 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-08-2018
Thành phần hoạt chất:
Ребоксетин
Sẵn có từ:
Pfizer Europe MA EEIG
Mã ATC:
N06AX18
INN (Tên quốc tế):
Reboxetine
Liều dùng:
4 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Edronax, 4 mg tablets x 20 x 60
Số ủy quyền:
9900065
Ngày ủy quyền:
2015-07-23

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này