Duphalac Fruit 667 mg/ml oral solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-10-2018
Thành phần hoạt chất:
Лактулоза
Sẵn có từ:
Abbott Arzneimittel GmbH
Mã ATC:
A06AD11
INN (Tên quốc tế):
Lactulose
Liều dùng:
667 mg/ml oral solution
Tóm tắt sản phẩm:
DUPHALAC FRUIT, 667 mg/ml oral solution, x 20;
Số ủy quyền:
20090565
Ngày ủy quyền:
2015-09-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này