DRIXORAL NO DRIP COOLING MENTHOL Pulvérisation

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Chlorhydrate d'oxymétazoline
Sẵn có từ:
BAYER INC
Mã ATC:
R01AA05
INN (Tên quốc tế):
OXYMETAZOLINE
Liều dùng:
0.05%
Dạng dược phẩm:
Pulvérisation
Thành phần:
Chlorhydrate d'oxymétazoline 0.05%
Tuyến hành chính:
Nasale
Các đơn vị trong gói:
15ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
VASOCONSTRICTORS
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0101481001; AHFS:
Tình trạng ủy quyền:
APPROUVÉ
Số ủy quyền:
02245580
Ngày ủy quyền:
2018-08-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này