DOXYVAL 500 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Broilerelterntiere

Áo - Tiếng Đức - AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Doxycyclinhyclat
Sẵn có từ:
Sogeval
Mã ATC:
QJ01AA02
Các đơn vị trong gói:
100 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Polyethylen-Verbundfolie, Laufzeit: 24 Monate 1000 g Beutel aus Polyester-/Aluminium-/Pol
Nhóm trị liệu:
Doxycyclin
Số ủy quyền:
8-01085

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này