Dopamine Hydrochloride (Baxter)

New Zealand - Tiếng Anh - Medsafe (Medicines Safety Authority)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Dopamine hydrochloride 800 mg/mL
Sẵn có từ:
Baxter Healthcare Ltd
INN (Tên quốc tế):
Dopamine hydrochloride 800 mg/mL
Liều dùng:
800 mg/mL
Dạng dược phẩm:
Solution for infusion
Thành phần:
Active: Dopamine hydrochloride 800 mg/mL Excipient: Glucose monohydrate Hydrochloric acid Sodium bisulfite Water for injection
Các đơn vị trong gói:
Sachet, plastic, 250ml sachet with foil overlay, 250 mL
Lớp học:
Prescription
Loại thuốc theo toa:
Prescription
Sản xuất bởi:
BASF PharmaChemikalien GmbH & Co KG
Tóm tắt sản phẩm:
Package - Contents - Shelf Life: Sachet, plastic, 250ml sachet with foil overlay - 250 mL - 24 months from date of manufacture stored at or below 25°C - Sachet, plastic, 500ml sachet with foil overlay - 500 mL -  
Số ủy quyền:
TT50-5099
Ngày ủy quyền:
1991-06-27

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này