DODINA 40 WG

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Thành phần hoạt chất:
DODINE;
Sẵn có từ:
NUFARM ITALIA S.R.L.
INN (Tên quốc tế):
DODINE;
Liều dùng:
40.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
GRANULARE IDRODISPERSIBILE
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
009893
Ngày ủy quyền:
1999-01-15

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này