Docetaxel AqVida 20 mg/ml concetrate for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-01-2020
Thành phần hoạt chất:
Docetaxel
Sẵn có từ:
AqVida GmbH
Mã ATC:
L01CD2
INN (Tên quốc tế):
Docetaxel
Liều dùng:
20 mg/ml concetrate for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Docetaxel AqVida, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1 x 1 ml (20 mg), x 4 ml (80 mg), x 7 ml (140 mg); x 8 ml (160 mg);
Số ủy quyền:
20140187
Ngày ủy quyền:
2014-06-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này